Kontaktujte nás

Názov:    MARKODESART s.r.o.
Adresa: I.Houdeka 60/5, 034 01 Ružomberok
IČO: 47345616
DIČ: 2023837915
Zaregistrovaný: Okresný súd Žilina
Oddiel: Sro
Vložka: 59851/L
Číslo účtu, názov banky: 3174177559/0200, VÚB a.s.

E-mail: shop@mystorm.in